jump to navigation

Kewajiban Berlaku Adil Kepada Anak-anak 23 Juni 2010

Posted by yopie noor in Fiqih.
Tags: , , , , , ,
trackback

Menurut Sunnah Rasulullah saw, orang-tua diwajibkan berlaku adil kepada anak-anaknya didalam memberi hibah (hadiah) dengan sama rata, tidak ada perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lain.

Berikut ini diantara dalil-dalilnya:
Telah berkata Jabir: Isteri Basyir pernah berkata (kepada Basyir): Berikanlah hamba itu kepada anakku, dan jadikanlah Rasulullah saw saksiku. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan berkata: Bahwa perempuan anak si fulan (isterinya) telah minta kepada saya, supaya saya memberi hamba saya kepada anaknya. Maka Rasulullah bertanya: “Apakah dia mempunyai saudara?”. Ia menjawab: Ya, ada. Kemudian beliau bertanya (lagi): “Adakah mereka semua engkau beri sebagaimana engkau memberi kepadanya?”. Ia menjawab: Tidak. Maka beliau bersabda: “Tidak patut ini, dan aku tidak suka menjadi saksi melainkan atas kebenaran.”. (HSR. Muslim dan Abu Dawud).

Hadits seperti ini ada pula diriwayatkan Imam Ahmad dari Nu’man bin Basyir dengan lafadz lain yaitu Rasulullah saw bersabda kepada Basyir sebagai berikut:
“Engkau jangan menjadikan aku saksi atas kedzaliman. Sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak kepadamu, yaitu engkau berbuat adil di antara mereka.”

Dan ada lagi hadits seperti berikut:
Telah berkata Nu’man bin Basyir: Nabi saw pernah bersabda: “Hendaklah engkau berlaku adil di antara anak-anakmu; hendaklah engkau berlaku adil di antara anak-anakmu; hendaklah engkau berlaku adil di antara anak-anakmu”. (HSR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i).

Dan ada pula hadits yang artinya,
Telah berkata Nu’man bin Basyir: Ayahanda saya pernah pergi dengan membawa saya kepada Rasulullah saw, kemudian ia berkata: Ya, Rasulullah, saya mengharap supaya Rasulullah menyaksikan bahwa saya telah memberi Nu’man sekian dan sekian dari harta saya. Maka beliau bersabda: “Adakah engkau beri kepada anak-anakmu sebagaimana engkau telah memberi kepada Nu’man?”. ia menjawab: Tidak. Kemudian beliau bersabda: “Maka saksikanlah perkara ini kepada lain daripadaku”. Kemudian bersabda pula: “Adakah menyenangkan engkau jika mereka itu sama rata berbuat kebaktian (kepadamu)?”. Ia menjawab: Ya. Maka beliau bersabda: “Kalau begitu maka janganlah (berat sebelah)”. (HSR. Muslim).

Dari hadits diatas, Rasulullah saw menerangkan kepada kita bahwa orang tua itu wajib berlaku adil kepada anak-anaknya berhubungan dengan pemberian harta benda.

Kalau orang tua tidak berlaku adil, misalnya kepada seorang atau sebagian anak diberi harta benda dan anak yang lainnya tidak, maka ia telah berdosa, karena perbuatan itu dinamakan “jaur” (kemaksiatan) oleh Nabi saw. Dan kedzaliman itu adalah perbuatan yang tidak dianggap sebagai hak oleh Nabi saw. Dengan begitu, pemberian yang tidak adil itu hukumnya batal, tidak sah.

Begitu pula menurut fatwa Imam Bukhari, Thawus, Tsauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan sebagian ulama-ulama madzhab Maliki.

Sesudah kita mengetahui akan kebathilannya pemberian yang tidak adil itu, lalu apakah orang tua berkewajiban menarik kembali pemberian yang sudah terlanjur kepada sebagian anaknya itu?

Berikut ini adalah dalil yang memperkenankan orang tua untuk meminta kembali pemberiannya kepada anaknya:
Telah berkata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw pernah bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang memberi satu pemberian, kemudian ia minta kembali, melainkan orang tua tentang pemberiannya kepada anaknya. Dan orang yang memberi pemberian (kepada orang lain), kemudian minta kembali, itu seperti anjing yang makan sehingga apabila kenyang, muntahlah ia, kemudian menjilatlah ia akan muntahnya”. (HSR. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa’ie, Ibnu Hibban, Hakim).

Telah diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir: Bahwa ayahnya membawanya kepada Rasulullah saw, kemudian ayahku berkata: Sesungguhnya saya telah memberikan seorang hamba saya kepada anak saya ini. Maka Rasulullah saw bersabda: “Apakah semua anakmu telah engkau beri seperti ini ?”. Menjawabkah ia: Tidak. Kemudian beliau bersabda: “Tariklah kembali pemberian itu”. (HSR. Bukhari, Muslim, Ahmad).

Setelah Rasulullah saw memerintahkan dia menarik kembali pemberiannya yang tidak adil itu, dia terus saja menarik kembali.

Telah berkata Aamir: Saya pernah mendengar dari Nu’man bin Basyir, ketika itu dia berada di mimbar sambil berkata: Ayahanda saya telah memberi saya satu pemberian, kemudian berkata (ibu saya), ‘Amrah binti Rawaahah: Saya tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah saw, kemudian (ayahanda saya) datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: Bahwa saya telah memberikan satu pemberian kepada anak saya yang dari ‘Amrah binti Rawaahah, kemudian dia menyuruh saya mempersaksikan kepada Rasulullah. Maka bersabdalah beliau: “Adakah engkau telah memberi kepada sekalian anak-anakmu sebagaimana pemberianmu kepada anak ini ?”. Dia menjawab: Belum. Bersabda beliau: “Takutkah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Kemudian dia kembali dan menarik kembali akan pemberiannya. (HSR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai hadits tentang bolehnya melebihkan kepada anak perempuan sebagaimana riwayat dibawah ini,

Telah berkata Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw pernah bersabda: “Ratakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian. Jikalau saya boleh melebihkan (daripada seorang), tentu saya melebihkan orang perempuan”.

Telah berkata Imam al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Barie juz 5 hal. 135 terhadap hadits ini: Hadits ini baik, tetapi dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma’ien, Nasa’ie, Ibnu ‘Adie, adz-Dzahabi dan lain-lain daripada penganjur-penganjur ulama-ulama Ahli Hadits, sebab pada isnadnya terdapat seorang yang lemah, yaitu Sa’ied bin Yusuf. Maka dengan demikian hadits tersebut tidak dapat dipakai.

Menurut pendapat Moh Ma’sum (penulis risalah ini), anak lelaki bisa menerima dua bagian dari anak perempuan dengan beralasan kepada ayat al-Qur’an berikut:
“Allah wajibkan kamu tentang (pembagian harta) kepada anak-anak, yaitu seorang anak laki-laki mendapat bagian dua anak perempuan”. (QS. an-Nisa’: 11).

oleh: Moh. Ma’sum

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: